Köp laserutrustning för sårläkning | Synos

Behandla sår som inte läker

Sårvård är något som idag kostar hälso- och sjukvården mycket pengar varje år. Allt eftersom befolkningen blir allt äldre i kombination med ökning av diabetes och fetma. Det inkluderar även kroniska sår som venösa bensår, trycksår och fotsår orsakade av diabetes vilket i värsta fall kan leda till amputation. Vätskande sår som inte läker och infekterade sår är en utmaning att behandla, men det finns RF CO₂-laserteknik som erbjuder nya möjligheter inom sårläkning också på de mest svårläkta sår. De minskar läkningstiden och förbättrar därmed både livskvaliteten och vården för patienter som har sår som inte läker.

Laserteknik vid sårläkning

Sårläkning kan vara en riktig utmaning som är frustrerande för både sjukvården och patienten när sår läker långsamt. Vid användning av laser ställs en rad parametrar in som: effekt, pulsform, frekvens och skanningsfunktion. När lasern används stimulerar den djup vävnadsregenerering eller ablation beroende på vad som är mest lämpligt på det svårläkta såret. Denna typ av sårläkning har ofta god effekt jämförelsevis med traditionell behandling för sårläkning. Lasern stimulerar först och främst till att läka sår snabbare, men i förlängningen ger den även bättre cirkulation på området och bidrar till minskad svullnad för att nämna några av de fördelar som den bidrar till.

Hur fungerar laser vid behandling av sår?

SmartXide²-laser kan ha en viktig nyckelroll vid “förberedelser av sårbädd”. Den gör det möjligt att på ett extremt noggrant, varsamt och säkert sätt avlägsna fibrin- och nekrotisk vävnad från sårbädden. Med hjälp av lasern och dess olika funktioner går det att ge en utmärkt och perfekt kontrollerad ablation av målvävnader. Laserstrålning inducerar viktiga reaktioner i vävnader när det gäller inflammation, tillväxtfaktorer, kollagenregenering och immunmodulering vilket hjälper till att främja sårläkning på ett mycket effektivt sätt. Det breda utbudet av applikationer och effekter vid RF CO₂-laserteknik skapar också terapeutisk chans till extremt icke-responsiva sår där patienter riskerar både mindre och större amputationer.