Synos Utbildningar - Vi utbildar dig i samband med köp av maskin

Vi ser till att du kan använda vår utrustning på rätt sätt

Vi på Synos Medical erbjuder avancerad och kraftfull utrustning som kan användas för många olika behandlingar och åtgärder, under förutsättningen att utrustningen används på rätt sätt. Vi på Synos vill naturligtvis säkerställa att vår utrustning utnyttjas på bästa möjliga sätt. Därför erbjuder vi utbildningar som är specifikt upplagda för våra olika maskiner.

Alltid anpassad utbildning

Vi är väl medvetna om att vår utrustning används av personer med väldigt olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Därför ser vi alltid till att skräddarsy utbildningen efter deltagarnas förutsättningar och behov. Vi går inte bara igenom själva användandet av den specifika maskinen utan även andra aspekter, exempelvis maskinlära och patientsäkerhet. Utbildningens längd kan variera mellan två till fem dagar.

Sex månader efter den inledande utbildningen erbjuder vi en fördjupande utbildning inom respektive behandlingsområde. När deltagarna har genomgått en teoretisk och praktisk utbildning samt klarat av ett skriftligt test så kan de certifieras som Synos terapeut.

Alla kunder som klarar av hela vår utbildning erbjuds livstids support. Det innebär att vi alltid finns nära till hands för att svara på frågor eller lösa situationer. Du som kund får bland annat tillgång till vårt journummer för att alltid kunna nå oss, oavsett vilken tid på dygnet ni ringer.

Låt oss hjälpa dig att använda den utrustning du köper på ett säkert och effektivt sätt, inte bara för företaget och personalens skull utan även för att patienterna ska kunna känna sig säkra och få det resultat som de önskar.