Vad är Onda Coolwaves teknologi? - Synos

Vad är Onda Coolwaves teknologi?

Till skillnad från andra kroppsformnings- och radiofrekvensmaskiner använder ONDA Coolwaves sig av speciella kalla mikrovågor som selektivt riktar sig mot fettceller.

Idag används mikrovågsteknik inom många olika grenar av sjukvården, till exempel inom onkologi, kirurgi och dermatologi. Mikrovågor dämpas avsevärt innan de kan nå inre organ, men ONDA Coolwaves har ett unikt slutet system som cirkulerar mikrovågorna genom handenheten.

Mikrovågorna avges på ett kontrollerat sätt så att energin endast fokuseras till fettcellerna i det önskade området. Mikrovågorna använder sig av en speciell frekvens 2.45 GHz, som genom successiv uppvärmning bryter ner fettcellerna så att de förstörs och sedan plockas upp av det lymfatiska systemet. På så sätt reduceras lokaliserade fettavlagringar och celluliter på ett säkert och effektivt sätt.

Ondas handenheter utrustade med ett integrerat kylsystem som fungerar som en barriär mellan ONDA Coolwaves handenhet och huden. Handenheten är konstruerade så att endast 20% av energin går till dermis. De återstående 80% av energin penetrerar in i fettet och verkar effektivt mot fettceller och celluliter. Det inbyggda kylsystemet i handenheten gör det möjligt att skydda det yttersta hudlagret från oönskad överhettning under behandling.

Onda coolwaves har två olika handenheter:

  • Shallow handenheten speciellt utformat för hudåtstramning och ytlig cellulit.
  • Deep handenheten är utvecklat för fett och djup cellulit.
  • Massage handenheten är till för att massera igång lymfsystemet efter själva behandlingen.

Läs mer om Onda Coolwaves här