Vad är leverfläckar?

Vad är leverfläckar?

En leverfläck är ett färgat märke som sitter någonstans på kroppen. De här märkena innehåller fler pigment/pigmentceller – så kallade melanocyter – än vanligt. Melanocyter är i sin tur den typ av hudceller som tillverkar melanin, vilket är det ämne i kroppen som ger huden färg.

 

Bild på kvinna med leverfläckar på axlarna och armen. Kvinnan är bortvänd från betraktaren och sätter en hårlock bakom örat. Kvinnan har en vigselring på vänster hand.
Det är vanligt att man får leverfläckar på axlarna, armarna och på ryggen.

 

En leverfläck kan ibland också kallas för ett ”nevus.” Storleken på olika leverfläckar kan variera rätt rejält, likaså dess placering på kroppen och hur många de är. Vissa får bara en handfull medan andra kan få betydligt fler än så.

Vanligtvis är leverfläckarna svarta eller brunaktiga, men de kan också vara lite rödaktiga eller väldigt ljusa. Till formen är de oftast runda eller har en lite oval form. Majoriteten har jämna kanter, jämn färg och en slät yta.

Det händer däremot ibland att vissa leverfläckar ojämn form, skiftande färg och lite större storlek. Dessa kan vara tecken på malignt melanom – hudcancer – men en leverfläcks avvikande form eller färg måste självklart inte bero på något så allvarligt. Känner du dig osäker bör du självklart vända dig till vården, och be en läkare undersöka fläcken.

Om leverfläcken börjar klia och blöda eller plötsligt börjar växa, ändra form eller färg är det extra viktigt att du tar kontakt med läkare eller vårdcentral.

Vad är skillnaden mellan leverfläckar och födelsemärken?

Egentligen ingen alls. Födelsemärken och leverfläckar är samma sak rent fysiologiskt – det rör sig om samma slags ansamlingar av hudceller. Skillnaden är egentligen framför allt språklig, det vill säga födelsemärken är de pigmentfläckar man föds med (eller får under de första levnadsåren) medan nya leverfläckar kan tillkomma under hela livet. Gemensamt är dock just det faktum att fläcken – oavsett om man fötts med den eller om den kommit senare – är mörkare än omkringliggande hud.

Vad är skillnaden på leverfläckar/födelsemärken och fräknar?

Som ovan nämnt uppstår födelsemärken vid födelsen (eller i barndomen) medan fräknar oftast uppstår när man exponeras för starkt solljus. Benägenheten att drabbas av fräknar är ofta genetiskt betingad. Fräknar är i regel betydligt mindre än leverfläckar/födelsemärken och uppstår på de ställen där solen träffat huden. Vanligast är därför att man får fräknar i ansiktet eller på armar och axlarna. Leverfläckar kan man däremot få precis var som helst.

Fräknar är oftast brunbeiga och ganska platta. Leverfläckar kan tvärtom bukta en del och är i regel betydligt mörkare än fräknarna.

 


Den här texten utgör del 1 i vår artikelserie om leverfläckar. Klicka här för del 2 och här för del 3.